Login  |  Register

Statistics

  • Active Listings: 1137
  • Pending Listings: 3
  • Todays Listings: 0
  • Total Categories: 16
  • Sub Categories: 64

จักรเย็บผ้า

จักรที่มีไว้เพื่อเย็บผ้า มิเลนเนียมโซอิ้งแมชีน เป็นเครื่องจักรที่ใช้เพื่อสำหรับในการเย็บผ้าและวัสดุอื่นๆรวมถึงเส้นด้าย.